om individuelle psykologsamtaler


Indviduel psykoterapi er en mulighed for at arbejde i dybden med temaer, der er relevante for dig. Hvis du har en henvisning fra din læge, vil den falde inden for en af 11 forskellige kategorier, og denne vil sætte udgangspunktet for samtalerne. Hvis du ikke har nogen henvisning, kan du også gå i individuel psykoterapi hos mig (se priser under praktisk). Dit individuelle forløb er naturligvis altid tilpasset til dig, men med stor sandsynlighed vil der indgå elementer fra klassisk kognitiv adfærdsterapi, ACT, mindfulness eller compassion-fokuseret terapi.


Hver individuel psykologsamtale varer 45 minutter. Hvis du har en lægehenvisning, bruger du ét klip på en psykolog-samtale eller to klip på en dobbeltsamtale, som varer 90 minutter. Jeg anbefaler alle klienter at starte deres forløb med en dobbeltsamtale, da dette giver os de bedste forudsætninger for at komme godt i gang med den terapeutiske proces. 


om gruppeterapi


Gruppeterapi kan være et godt alternativ til individuel psykoterapi, hvor gruppen ofte arbejder sammen i flok om at løfte deltagerne videre. For tiden tilbydes kun grupper for klienter med henvisning fra egen læge ift. angst, OCD og depression. Gruppen arbejder ud fra de tværdiagnostiske metoder ACT, mindfulness og compassion-fokuseret terapi, men vil i øvrigt blive tilpasset gruppens deltagere. Hver gruppe rummer 4-6 klienter, som alle screenes gennem en første individuel samtale. Hvert forløb er på otte uger à to timer (i alt 16 timer). Hver psykologisk gruppesamtale varer 120 minutter, hvilket svarer til ét klip i din lægehenvisning.


Jeg forventer at opstarte et gruppeforløb i efteråret eller vinteren 2023.