om psykolog Paul Georges de Visme


Mit navn er Paul Georges de Visme. Jeg er født i 1973 og bor på Amager. Jeg har arbejdet som klinisk psykolog de sidste +20 år, har været autoriseret siden 2003 og er specialist i psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.


De erfaringer, jeg trækker på i mit kliniske arbejde som psykolog, har jeg primært høstet i forbindelse med mine ansættelser de sidste +20 år. Jeg har gennem årene altid holdt kontakten til det kliniske arbejde, selvom jeg også har nydt at undervise og supervisere. Læs mere om mine erfaringer nedenfor, som de knytter sig til konkrete problemstillinger - og se evt. også de anvendte forkortelser under billedet:


behandling af angst, OCD og depression

I forbindelse med mine ansættelser på de psykoterapeutiske ambulatorier på Psykiatrisk Center Frederiksberg (nuværende PC København) og PC Ballerup arbejdede jeg med kognitivt funderede behandlingspakker for angst, OCD og depression. I en stor privat psykologpraksis ved navn KPC arbejdede jeg med samme diagnoser; på Center for Komplekse Symptomer (CKS) arbejdede jeg med helbredsangst. Metoderne var primært KAT, ACT og metakognitiv terapi. 


behandling af relationelle problemer
og personlighedsforstyrrelse

I forbindelse med min ansættelse på PC Ballerup, Team for Personlighedsforstyrrelse, arbejdede jeg med behandlingspakke for blandede personligheds-forstyrrelser ud fra ACT-metoden. På Askovhus arbejdede jeg med emotionelt ustabil personligheds-struktur (borderline) ud fra DAT-tilgangen. 


behandling af akut og langvarig stress/kriser,
sorg, traumer og PTSD

I forbindelse med min ansættelse på PC Ballerup arbejdede jeg med behandlingspakke for tilpasnings-reaktioner ud fra ACT-metoden, ligesom jeg deltog i udviklingsarbejdet omkring regionsfunktion for PTSD. På Righospitalets Krisepsykologiske Enhed, på

Psykotraumecentret, Dansk Røde Kors, og på Institut for Militærpsykologi (IMP) arbejdede jeg med akut stress, traumer og PTSD ud fra KAT. På CKS, Center for Hjerne-skade og CTN i USA arbejdede jeg med sorg og krise ud fra ACT, CFT, KAT og psykodynamisk terapi (PDT).


behandling af funktionel lidelse
og erhvervet hjerneskade

I forbindelse med min ansættelse på CKS arbejdede jeg med funktionel lidelse, inklusiv post commotio, fibromyalgi, kroniske smerter og kronisk træthedssyndrom ud fra ACT, CFT og KAT. Jeg er tilknyttet CKS resten af 2022 to dage om ugen. På Center for Hjerneskade og CTN arbejdede jeg med erhvervet hjerneskade ud fra KAT og PDT.


behandling af spiseforstyrrelser

I forbindelse med min ansættelse på Askovhus arbejdede jeg med spiseforstyrrelserne anoreksi, bulimi, BED og BDD ud fra DAT-metoden.


behandling af misbrugsproblematikker

I forbindelse med min ansættelse i KABS City arbejdede jeg med afhængighed af alkohol og illegale rusmidler, særligt cannabis og kokain ud fra ACT, CFT og KAT.

anvendte forkortelser:

ACT: Acceptance & Commitment Therapy

BDD: Body Dysmorphic Disorder

BED: Binge Eating Disorder

CFT: Compassion Focused Therapy

CKS: Center for Komplekse Symptomer (Nu Klinik for Funktionel Lidelse)

CTN: Center for Transitional Neuro-Rehabilitation, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, USA

DAT: Dialektisk Adfærsterapi

IMP: Institut for Militærpsykologi (nu Veterancentret)

KAT: kognitiv adfærdsterapi (klassisk)

KPC: Kognitivt Psykolog Center, Wattar Gruppen

PC: Psykiatrisk Center

PDT: psykodynamisk terapi (a.m. Heinz Kohut)


terapeutiske efteruddannelser

Jeg er oprindeligt efteruddannet inden for traditionel kognitiv adfærds-terapi og har de senere år desuden efteruddannet mig inden for følgende nyere kognitive retninger (3. bølge): 

  • ACT: Acceptance & Commitment Therapy
  • CFT: Compassion Focused Therapy
  • DAT: Dialektisk Adfærsterapi


Jeg er desuden uddannet inden for mindfulness og terapeutisk yoga.